Donaties


Doneren voor de 3 projecten van de Torenpleinkerk:

1. Restauratie Batz-Orgel

Restauratie afgerond!

2. Uitbreiding achterruimte kerk

Restauratie afgerond!

3. Renovatie interieur kerk 

Restauratie in volle gang!


Giften voor de renovatie van de kerkzaal

Datum: 8 juni, door: de kerkrentmeesters


Begin maart kregen wij voor de renovatie van de kerkzaal een subsidie van € 10.000,- van de PKN. Daarover berichtten wij u
in de zondagsbrief van 15 maart. Als extra bonus boden zij aan om nog eens € 10.000,- te doneren als de gemeenteleden van onze kerk aan giften en 3e collecten een bedrag van € 50.000,- zouden bijdragen.
Op dat moment was de stand € 30.000,-, die is nu (ondanks de corona) € 2000,- hoger: ruim € 32.000,-! Een mooi bedrag
waar wij alle gevers heel dankbaar voor zijn.  Maar die extra bonus van € 10.000,- kunnen we ook heel goed gebruiken om alle kosten te dekken. Daarom nogmaals een oproep om NAAR DRAAGKRACHT een bijdrage te schenken om zo samen de resterende €
18.000,- te overbruggen. Helpt u mee met een extra gift?
U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL83 INGB 0000 1431 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Vleuten onder vermelding van renovatie kerkzaal.
Bij voorbaat vriendelijk dank!


Giften voor de restauratie van de kerkzaal


In oktober ontvingen wij al een spontane gift van € 800,- voor de restauratie van onze kerk. En vorige week werd ik gebeld door een van onze kerkleden, die, uit dankbaarheid na enkele geslaagde operaties, voor de restauratie van de kerkzaal een bedrag van € 1000,- gaat storten op onze rekening NL 83INGB 0000143153 t.n.v. Protestantse gemeente Vleuten. Daarnaast werd verteld dat onze kerk is opgenomen in het testament. Wij zijn als kerkrentmeesters de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar!


Indien u ook overweegt een incidentele of periodieke gift aan de kerk te geven, of onze kerk op te nemen in uw testament, dan kunt u (indien gewenst anoniem) contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, die al uw vragen – ook over de nieuwe fiscaal-vriendelijke regelingen - op dit gebied graag wil beantwoorden.
Namens de kerkrentmeesters, Jan Pronk: 06-13157718


Stand van donaties Donatiedoel: 115.000 euro

Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je direct op button klikken of een foto maken van onderstaande QR-code.

Online


Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, PayPal of Internetbankieren.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.


Uw bijdrage


Uw bijdrage kunt u overmaken ovv. Restauratieprojecten TPK

Rekeningnummer:    NL83 INGB 0000 1431 53


Dank voor uw steun!

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen