Uitbreiding  & nieuwbouw Achterruimte kerk

Voorbereidingen uitbouw & renovatie achterruimte kerk

 

De bouwkundige werkzaamheden zijn uitbesteed aan Bouwbedrijf b.v. uit De Meern. In april 2019 gaan de werkzaamheden van start. Om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen is er periodiek overleg en coördinatie bijeenkomsten, waar alle deelnemende partijen aanwezig zijn. Zoals de architect de aannemer, de installateurs en een vertegenwoordiging vanuit onze gemeente.

Analyse kleurgevoel

 

Door vooraf het gebouw, zowel de kerk en de achterbouw, te analyseren ontstaat het kleurgevoel van het gebouw. Daarbij houdt hij ook rekening met het gebruik en de gebruikers. De uitkomst hiervan is dat het geheel een rood/bruine kleur uitstraalt. Op basis daarvan is een eerste opzet gemaakt voor kleuren en materialen. De klankbordgroep is unanieme tot een keuze gekomen. Dit wordt uitgewerkt in een voorstel dat zal worden gepresenteerd aan het moderamen en de kerkenraad, zodat de definitieve keuze kan worden gemaakt. Daarna zullen leveranciers worden benaderd en worden uitgenodigd een offerte te maken voor levering van de diverse materialen. Uiteraard zal de klankborgroep er op toezien dat dit wordt gerealiseerd binnen de aanwezige budgettaire ruimte.

Klankbordgroep

 

Na de voorbereidingen voor het bouwkundige deel heeft de 'Klankbordgroep Achterbouw' zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de inrichting van de achterbouw. Dat wil zeggen de keuze van de kleuren, de vloerbedekking en het meubilair. Daarnaast hebben met name Bep Griffioen en Jenneke van de Bovenkamp zich bezig gehouden met de keuze van de keuken. Inmiddels is daarvoor een ontwerp gemaakt. Voor de kleur-en materiaalkeuzes heeft architect Gert Grosfeld van GSG architecten, die ons tevens adviseert voor de esthetische en liturgische herinrichting van de kerk, een advies opgesteld voor het kleur- en materiaalgebruik voor de Achterbouw. Als uitgangspunt hanteert Gert Grosfeld de zogenaamde “zielskleur” van het gebouw.


Start met heiwerken begin april

 

Per april is gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van de achterruimte van de kerk.

De firma Verhoef Funderingstechnieken is met diverse machines begonnen met het boren en plaatsen van heipalen. In totaal zijn er 6 heipalen geplaatst als basis voor de nieuwe fundering.


Doneer vandaag nog!

Mobile

 

Via de mobiele optie kan je het formulier invullen en verzenden of gebruik de donatie knop bovenaan de menubalk.

Online

 

Er zijn diverse digitale opties om uw donatie te realiseren. Via IDeal, of  PayPal.

In de kerk

 

Als u in de kerk bent op zondag kunt u ook via de collecte uw donatie voor de projecten geven.

Heeft u nog vragen  of wilt u meer informatie ?

 

Klik op onderstaande button om een bericht te sturen